Objava razdjela financijskih sredstava po Javnim potrebama u sportu za 2018. godinu

Temeljem odluke Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa iz Javnog poziva za predlaganje Javnih potreba u sportu za 2018. godinu, temeljenu na prethodnoj odluci Izvršnog odbora SSŠ-a, a na osnovu slijedećih normativnih akata:

  1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
  2. Kategorizacija sportova i klubova u gradu Splitu
  3. Pravilnik o sufinanciranju stručnog i administrativnog rada
  4. Pravilnik o dodjeli stipendija i naknada vrhunskim sportašima
  5. Pravilnik o vrhunskim sportašima

U nastavku teksta možete preuzeti glavnu listu razdjela financijskih sredstava po Javnim potrebama u sportu za 2018. godinu, za slijedeće pozicije iz proračuna Grada:

  1. Programi športskih klubova
  2. Sufinanciranje stručnog rada u sportskim klubovima
  3. Stipendije i naknade vrhunskih sportaša
  4. Potpore sportašima, klubovima i udrugama vrhunskog sporta

Na gornji razdjel, a temeljem članka 32. „Uredbe" klubovi mogu podnijeti prigovor u roku od 8 radnih dana računajući od današnjeg dana (zaključno sa 13. 6. 2018.godine),
Prigovor se ne može podnijeti na odobrene iznose financijskih sredstava, već isključivo na proceduru odnosno povredu prava klubova ili krivi izračun.
Prigovor u pravilu ne odgađa izvršenje odluke o razdjelu financijskih sredstava i daljnju provedbu natječajnog postupka.

Glavni razdjel preuzmite na ovom LINKU.

 

 

 

RSS

Nalazite se ovdje: Home Arhiva Novosti Objava razdjela financijskih sredstava po Javnim potrebama u sportu za 2018. godinu