Javni poziv za izbor Voditelja ekspertne radne skupine

Splitski savez športova raspisuje Javni poziv za izbor Voditelja ekspertne radne skupine za izradu Strategije razvoja športa grada Splita za razdoblje 2018. - 2026. Prijave se šalju elektronskim putem pomoću linka dostupnog na kraju ovog članka. Prijavu je moguće poslati do 10.5.2018. godine. Više informacija možete vidjeti u nastavku.

JAVNI POZIV

I

Temeljna zadaća Voditelja ekspertne radne skupine (u daljnjem tekstu ERS) su vođenje ERS-a i koordinacija procesa izrade Strategije razvoja športa Grada Splita (u daljnjem tekstu Strategija) za razdoblje 2018. do 2026. godine.

II

Ovim Javnim pozivom Splitski savez športova bira voditelja ERS-a za izradu Strategije razvoja športa Grada Splita.

III

Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati za voditelja ERS-a:

 1. Minimalno Visoka stručna sprema (300 ECTS)
 2. Iskustvo u vođenju interdisciplinarnih projektnih timova
 3. Iskustvo u izradi strateških dokumenata
 4. Minimalno iskustvo od 5 godina na rukovodećim poslovima i/ili delegiranim pozicijama u športskim organizacijama/ustanovama i sl.

Dodatno se vrjednuju: završen poslijediplomski doktorski studij, nagrade i priznanja na nacionalnoj i lokalnoj razini povezani sa izradom strateških dokumenata u športu, zaduženja i položaji u ustanovama u sustavu športa, voditeljstva i sudjelovanje u međunarodnim i nacionalnim projektima, imenovanja u nacionalna stručna tijela i povjerenstva povezana sa športom, stručni i znanstveni radovi iz područja športa i strateškog planiranja.

IV

Prijavom na Javni poziv kandidati su suglasni da se njihovi osobni podaci iz prijave mogu koristiti i javno objavljivati.

V

Kandidati za voditelja prijavljuju se u roku od 8 radnih dana od objave Javnog poziva ispunjavanjem elektroničkog obrasca na mrežnoj stranici SSŠ-a.

Posredstvom elektroničkog obrasca u digitalnom obliku se dostavljaju i svi prilozi koji dokazuju ispunjenje uvjeta Javnog poziva.

Obvezna dokumentacija za prijavu sadrži:

 1. Životopis kandidata
 2. Dokaz o stručnoj spremi kandidata
 3. Dokaze o vođenju interdisciplinarnih projektnih timova
 4. Dokaze o iskustvu u izradi strateških dokumenta.
 5. Dokaz o petogodišnjem iskustvu na rukovodećim poslovima i/ili delegiranim pozicijama u športskim organizacijama/ustanovama i sl.
 6. Prijedlog Akcijskog plana izrade strategije razvoja športa Grada Splita.
 7. Ostalu dokumentaciju kojom dokazuje svoje kompetencije i stručnost području povezanim sa javnim Pozivom.

Popis prijavljenih kandidata će biti objavljena na mrežnoj stranici SSŠ-a u roku od 8 dana po isteku roka za prijavu.
Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.
Glavni tajnik SSŠ-a je odgovoran za provjeru dokumentacije i ispunjavanje minimalnih uvjeta prijavljenih kandidata.

VI

Kandidat predložen za izbor bit će pozvan da u primjerenom roku, prije donošenja odluke o izboru dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uz upozorenje da se nedostavljanje isprave smatra odustajanjem od izbora.

VII

Voditelja ERS-a na prijedlog Predsjednika SSŠ-a svojom odlukom imenuje IO SSŠ-a.

VIII

O rezultatima javnog poziva svi kandidati će biti obavješteni putem elektroničke pošte najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o imenovanju od strane IO SSŠ-a.

IX

Voditelj ERS-a poslove obavlja volonterski.

X

Voditelj ERS-a imenuje se na razdoblje do usvajanja Strategije od strane Skupštini SSŠ-a, a posebnom odlukom IO SSŠ-a mandat se može produžiti zbog potreba praćenja realizacije mjera i aktivnosti propisanih Strategijom.

Elektronsku prijavu možete popuniti na sljedećem link:

Elektronički obrazac za prijavu.

 

 

 

RSS

Nalazite se ovdje: Home Arhiva Novosti Javni poziv za izbor Voditelja ekspertne radne skupine