Natječaj za dodjelu Državne nagrade za sport ''Franjo Bučar'' u 2014. godini

Na temelju članka 5. Pravilnika o Državnoj nagradi za šport ''Franjo Bučar'' (Narodne novine, broj 30/07), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavljuje

 

N A T J E Č A J
za dodjelu Državne nagrade za sport
''Franjo Bučar'' u 2014. godini

 

 

1.   Državna nagrada za sport ''Franjo Bučar'' (u daljnjem tekstu: Državna nagrada) najviše je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj sporta u Republici Hrvatskoj. Državna nagrada dodjeljuje se stručnim i javnim djelatnicima u području sporta, sportašima, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju sportsku djelatnost te drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za razvoj sporta u Hrvatskoj.

Državna nagrada dodjeljuje se kao nagrada za životno djelo pojedincima za njihov trajan doprinos u promicanju sporta i kao godišnja nagrada pojedincima, skupinama i pravnim osobama za sportska ostvarenja ili drugi značajan doprinos u promicanju sporta. Državna nagrada dodjeljuje se u obliku medalje s likom Franje Bučara, posebne diplome i novčane nagrade.

2.   Prijedloge za dodjelu Državne nagrade mogu dati sve osobe iz sustava sporta u skladu s člankom 5. Zakona o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13).

Prijedlog mora biti pisano obrazložen. Pisano obrazloženje mora sadržavati životopis s osobnim podacima o kandidatu, zatim podatke o njegovoj djelatnosti, sportskim odnosno drugim rezultatima, ostvarenjima i dostignućima u sportskoj djelatnosti te druge razloge zbog kojih se predlaže za Državnu nagradu. Ako se predlažu kandidati pojedinci, potrebno je navesti predlažu li se za godišnju nagradu ili nagradu za životno djelo.

Uz prijedlog se dostavlja popis znanstvenih, stručnih ili drugih radova, sportskih odličja i priznanja za djelovanje u sportu (priloge nije potrebno dostavljati), te životopis kandidata s općim podacima, zanimanjem, zvanjem, statusom u ustanovi zaposlenja ili drugoj organizaciji te obavezno adresa stanovanja i broj telefona.

3.   Poticaji s obrazloženjem i dokumentacijom upućuju se na adresu:

      Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
      Uprava za sport
      Odbor Državne nagrade za sport ''Franjo Bučar''
      10 000 Zagreb
      Donje Svetice 38

      Rok za podnošenje poticaja je 1. listopada 2014. godine.

4.   Odbor Državne nagrade za sport ''Franjo Bučar'' objavit će Odluku o nagrađenima na svečanoj podjeli Državne nagrade za sport ''Franjo Bučar'' u studenome 2014. godine.

 

 

RSS

Nalazite se ovdje: Home Arhiva Novosti Natječaj za dodjelu Državne nagrade za sport ''Franjo Bučar'' u 2014. godini