Objava razdjela financijskih sredstava po Javnim potrebama u sportu za 2022. godinu

Na osnovi odluke Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa iz javnog poziva za predlaganje Javnih potreba u sportu za 2022. godinu koja je temeljena na prethodnoj odluci Upravnog odbora SSŠ-a, donesen je razdjel financijskih sredstava za 2022. godinu.

Razdjel se temelji na sljedećim normativnim aktima:

  • Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
  • Kategorizaciji sportova i klubova u gradu Splitu
  • Pravilniku o sufinanciranju stručnog i administrativnog rada

Glavna lista razdjela financijskih sredstava za temeljne aktivnosti po Javnim potrebama u sportu za 2022. godinu sadrži sljedeće pozicije iz proračuna Grada:

  • Programi športskih klubova
  • Sufinanciranje stručnog rada u sportskim klubovima
  • Sufinanciranje nabavke sportskih rekvizita i opreme

Na gornji razdjel (temeljem članka 32. „Uredbe") klubovi mogu podnijeti prigovor u roku od 8 radnih dana računajući od objave (zaključno s 3.5.2022. godine).
Prigovor se ne može podnijeti na odobrene iznose financijskih sredstava, već isključivo na proceduru odnosno povredu prava klubova ili krivi izračun.

Prigovor ne odgađa izvršenje odluke o razdjelu financijskih sredstava i daljnju provedbu natječajnog postupka.

Prikazana raspodjela je bazirana na usvojenom proračunu za 2022. godinu i podložna je promjenama uvjetovanim odlukama Gradskog Vijeća Grada Splita.

Glavni razdjel preuzmite na ovom LINKU.

RSS

Nalazite se ovdje: Home Novosti Objava razdjela financijskih sredstava po Javnim potrebama u sportu za 2022. godinu