Objava razdjela financijskih sredstava po Javnim potrebama u sportu za 2019. godinu

Na osnovi odluke Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa iz javnog poziva za predlaganje Javnih potreba u sportu za 2019. godinu koja je temeljena na prethodnoj odluci Izvršnog odbora SSŠ-a, donesen je razdjel financijskih sredstava za 2019. godinu.

Razdjel se temelji na sljedećim normativnim aktima:

  1. Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
  2. Kategorizaciji sportova i klubova u gradu Splitu
  3. Pravilniku o sufinanciranju stručnog i administrativnog rada
  4. Pravilniku o dodjeli stipendija i naknada vrhunskim sportašima

Glavna lista razdjela financijskih sredstava po Javnim potrebama u sportu za 2019. godinu sadrži sljedeće pozicije iz proračuna Grada:

  1. Programi športskih klubova
  2. Sufinanciranje stručnog rada u sportskim klubovima
  3. Stipendije i naknade vrhunskih sportaša
  4. Potpore sportašima, klubovima i udrugama vrhunskog sporta

Na gornji razdjel (temeljem članka 32. „Uredbe") klubovi mogu podnijeti prigovor u roku od 8 radnih dana računajući od objave (zaključno s 26.6.2019. godine).

Prigovor se ne može podnijeti na odobrene iznose financijskih sredstava, već isključivo na proceduru odnosno povredu prava klubova ili krivi izračun.

Prigovor u pravilu ne odgađa izvršenje odluke o razdjelu financijskih sredstava i daljnju provedbu natječajnog postupka.

Glavni razdjel preuzmite na ovom LINKU.

Javne potrebe u sportu za 2019. godinu preuzmite na ovom LINKU.

 

 

 

RSS

Nalazite se ovdje: Home Novosti Objava razdjela financijskih sredstava po Javnim potrebama u sportu za 2019. godinu