Akti SSŠ

Statut Splitskog saveza športova

Ovaj Statut sadrži odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Splitskog saveza športova; o zastupanju; o ciljevima te delatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Saveza; o članstvu, odnosno tijelima Saveza; pravima, obvezama i prekršajnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Saveza, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornostima članova tih tijela; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine te postupku s imovinom u slučaju prestanka Saveza.

Preuzmi:

Poslovnik o radu Skupštine Splitskog saveza športova
Poslovnik o radu Nadzornog odbora Splitskog saveza športova
Poslovnik o radu Upravnog odbora Splitskog saveza športova
Stegovni pravilnik
Pravilnik o radu Arbitražnog vijeća
Statut Splitskog saveza športova
Pravilnik o izboru predstavnika u Skupštini