Objava razdjela financijskih sredstava po Javnim potrebama u sportu za 2024. godinu

Na osnovi odluke Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa iz javnog poziva za predlaganje Javnih potreba u sportu za 2024. godinu koja je temeljena na prethodnoj odluci Upravnog odbora SSŠ-a, donesen je razdjel financijskih sredstava za 2024. godinu.

Na temelju odluke Upravnog odbora, a u skladu s člankom 50. pravilnika o raspodjeli proračunskih sredstava za temeljne aktivnosti u ekipnim i pojedinačnim sportovima odlučeno je da se izdvaja 5% od ukupnih sredstava u fond za poravnavanje koja će se koristiti za one klubove koji su izgubili najviše financijskih sredstava u odnosu na prethodnu godinu.

Također je odlučeno, a u skladu s člancima 34. pravilnika o raspodjeli proračunskih sredstava za temeljne aktivnosti u pojedinačnim sportovima i članka 35. pravilnika o raspodjeli proračunskih sredstava za temeljne aktivnosti u ekipnim sportovima da se sredstva namijenjena za troškove natjecanja dijele između pojedinačnih i ekipnih sportova u odnosu 30% naprema 70%.

Na gornji razdjel (temeljem članka 32. „Uredbe”) klubovi mogu podnijeti prigovor u roku od 8 radnih dana računajući od dana objave (zaključno s 8.4.2024. godine).
Prigovor se ne može podnijeti na odobrene iznose financijskih sredstava, već isključivo na proceduru odnosno povredu prava klubova ili krivi izračun.

Prigovor ne odgađa izvršenje odluke o razdjelu financijskih sredstava i daljnju provedbu natječajnog postupka.

Prikazana raspodjela je bazirana na usvojenom proračunu za 2024. godinu i podložna je promjenama uvjetovanim odlukama Vijeća Grada Splita.