Akti SSŠ-a

Statut Splitskog saveza športova

Ovaj Statut sadrži odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Splitskog saveza športova; o zastupanju; o ciljevima te delatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Saveza; o članstvu, odnosno tijelima Saveza; pravima, obvezama i prekršajnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Saveza, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornostima članova tih tijela; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine te postupku s imovinom u slučaju prestanka Saveza.   
P r e u z m i  

Poslovnik o radu redovne Skupštine Splitskog saveza športova

P r e u z m i  

Poslovnik o radu izborne Skupštine Splitskog saveza športova

P r e u z m i  

Poslovnika o radu Nadzornog odbora Splitskog saveza športova

P r e u z m i  

 

 

Nalazite se ovdje: Home Dokumenti Akti SSŠ