Akti SSŠ-a

Statut Splitskog saveza športova

Ovaj Statut sadrži odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja Splitskog saveza športova; o zastupanju; o ciljevima te delatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Saveza; o članstvu, odnosno tijelima Saveza; pravima, obvezama i prekršajnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Saveza, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornostima članova tih tijela; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine te postupku s imovinom u slučaju prestanka Saveza.   

P r e u z m i  

Poslovnik o radu Skupštine Splitskog saveza športova

P r e u z m i  

Poslovnik o radu Nadzornog odbora Splitskog saveza športova

P r e u z m i  

Poslovnik o radu Upravnog odbora Splitskog saveza športova

P r e u z m i  

Stegovni pravilnik

P r e u z m i  

Pravilnik o radu Arbitražnog vijeća

P r e u z m i  

Pravilnik o izboru predstavnika u Skupštini

P r e u z m i  

Nalazite se ovdje: Home Dokumenti Akti SSŠ